Śniadanie w sobotę Śniadanie – kto nie je, ten nie wie co traci…Ja osobiście nie wyobrażam sobie nie zjeść śniadania, nie wyobrażam sobie również wyjść z domu bez śniadania. Tak...